panerai watches replicas Basisschool de Kelderswerf

En verder ……

We werken vanuit een duidelijke visie op leren en leren organiseren. Hierbij is het  belangrijk dat wij de leerlingen goede basisvaardigheden aanleren, door middel van een gedegen instructie (EDI model). Bij het inoefenen van deze basisvaardigheden, maken we ook gebruik van spelend en bewegend leren. 

Ons kunst- en cultuur aanbod verzorgt een programma voor alle leerlingen waarbij zij gedurende hun basisschooltijd in contact komen met alle disciplines van kunst en cultuur (theaterbezoek, filmhuis, een kunstenaar of schrijver op school enz). We organiseren wij jaarlijks onze theaterdag voor alle leerlingen van de school. En 5 keer per jaar treden de kinderen op tijdens onze carrousels.

Onze leerlingenraad, bestaande uit leerlingen van de groepen 5 t/m 8 denkt actief mee over zaken die ervoor zorgen dat onze school een nog fijner en beter wordt. De leerlingenraad wordt geleid door een leerling die de voorzitter is. Marjan Bronckers is bij de leerlingenraad aanwezig om de kinderen te ondersteunen in dit proces.

Nieuwsflitsen

Via de groepsgebonden Nieuwsflitsen houden we ouders/verzorgers op de hoogte van het specifieke lesaanbod en activiteiten die de kinderen gaan volgen.