panerai watches replicas Basisschool de Kelderswerf

Op obs de Kelderswerf wordt ieder kind gezien. We werken samen, leren samen, groeien samen, maar ook individueel. Kom langs en ontdek het zelf!

19

enthousiaste collega’s verwelkomen je graag!

193

kinderen spelen elke dag op ons schoolplein

12

extra activiteiten naast de lessen in de klas

5

IPC units per jaar waarbij we op onderzoek uitgaan

Onze school

Waarom kies je voor onze school?

  • Om je kind kennis te laten maken met de wereld
  • Om je kind voor te bereiden op de maatschappij
  • Omdat je voor een moderne en eigentijdse opvoeding kiest
  • Om nieuwsgierigheid naar de ander te stimuleren
  • Omdat je gelooft in elkaar en in vooruitkijken
  • Omdat wij een heel fijne school zijn, die een  veilig en positief leerklimaat biedt en ieder kind gezien wordt

Voor wie is onze school?

  • Voor kinderen van ouders die open en nieuwsgierig naar de wereld zijn
  • Voor kinderen van ouders die de wereld liever in kleur(en) zien
  • Voor kinderen van ouders die graag vooruitkijken
  • Voor kinderen van ouders die geloven in samen

Ontdek Allure

Langskomen op een school is eenvoudig. Ontdek hoe je je kunt aanmelden voor een kennismakingsafspraak.

Stap 1: Meld je aan via onderstaand formulier
Stap 2: Bevestiging in jouw mailbox
Stap 3: Ontmoeting op de basisschool

Leerlingenraad

Tijdens het eerste overleg hebben de leden zich aan elkaar voorgesteld en verteld waarom zij graag in de leerlingenraad wilden. Vervolgens hebben de kinderen voorbeelden van een reglement voor een leerlingenraad opgezocht. De kinderen gaan één voorbeeld goed bekijken en noteren waar zij het mee eens/oneens zijn, maar ook of ze nog ...

Plusklas

Een keer per week werken er kinderen uit de groepen 5 t/m 8, die extra uitdaging nodig hebben, met elkaar samen in de plusklas onder leiding van Elisa Maas of Irmgard Spruit.

In de plusklas zijn wij met verschillende thema’s en vakken bezig.

Oudervereniging

Aan het begin van het schooljaar presenteren de oudervereninging en medezeggenschapsraad zichzelf in de middenruimte. We hebben dan een standje waar u alle informatie over de ouderraad kunt vinden en uw vragen kunt stellen aan de aanwezige ouderverenigingsleden. Tevens presenteren wij deze....

Medezeggenschapsraad

Het doel is ter verbetering van de communicatie tussen ouders en MZR geleding. Er kunnen vragen gesteld worden, tips geformuleerd worden t.a.v. het schoolbeleid. Bij het versturen van een mail dient er een correcte vermelding van de afzender te staan en een duidelijke onderwerpaanduiding. De MZR vergadert 4 á 5 keer per jaar; uw ingediend ...

Onze groepen

Ontdek ze allemaal hier!

Groep 1-2a

1-2a: juf Floor (wo t/m vrij) en juf Melissa (ma en di)

In onze klas kun je allemaal verschillende activiteiten doen, o.a. bouwen, in het speelhuis spelen, tekenen, knutselen, schilderen en werken met ontwikkellingsmateriaal en achter de computer.
We leren ook Engels met de methode Groove me.

Aap en tijger zitten ook in onze klas en horen bij de Vreedzame school.

In het speellokaal gymmen met groot en klein materiaal en buiten spelen we met de karren en fietsen en in de zandbak.

We hebben veel plezier en leren heel erg veel.

Groep 1-2b

1-2b: ma t/m do juf Annalies, vrij juf Melissa
In onze klas kun je allemaal verschillende activiteiten doen, o.a. bouwen, in het speelhuis spelen, tekenen, knutselen, schilderen en werken met ontwikkellingsmateriaal en achter de computer.

We leren ook Engels met de methode Groove me.

Aap en tijger zitten ook in onze klas en horen bij de Vreedzame school.

In het speellokaal gymmen met groot en klein materiaal en buiten spelen we met de karren en fietsen en in de zandbak.

We hebben veel plezier en leren heel erg veel.

Groep 3

3: ma t/m wo juf Saapke wo t/m vrij juf Wendy

Elke woensdag en vrijdag hebben de kinderen respectievelijk van 11.30 tot 12.15 uur en van 11.15 tot 12.00 uur gymles in de van Wassenaerstraat. De groep gaat daar lopend naar toe.

We werken met de volgende methodes:

* Sociaal emotionele ontwikkeling: De Vreedzame School

* Rekenen en wiskunde: Getal & Ruimte Junior 

* Aanvankelijk lezen: Veilig leren lezen, Kimversie

* Technisch lezen: VNL (vernieuwd niveaulezen)

* Schrijven: Pennenstreken

* Wereldoriëntatie: Gedurende het schooljaar worden er vijf units van IPC uitwerkt. Deze units sluiten deels aan bij de aanvankelijk leesmethode, maar vooral bij de belevingswereld van de kinderen. Binnen elke unit staan drie leer- en/of vaardigheidsdoelen centraal.

Het specifieke lesaanbod wordt beschreven in "Wat leert uw kind" en is terug te vinden in de Nieuwsflitsen.

Groep 4

4: meester Fabian, ma t/m vrij

Op woensdag gymmen de kinderen van 10:45 uur tot 11:30 uur en op vrijdag gymmen de kinderen om de week van 10:30 uur tot 11:15 uur in de gymzaal in de van Wassenaerstraat.

De eerste weken van het schooljaar zullen we daar lopend naar toe gaan, daarna gaan we met de fiets.

Om de week krijgen de kinderen op maandagochtend zwemles in het Koggenbad in de Goorn.

De kinderen worden daar met een touringbus heen gebracht.

Het specifieke lesaanbod wordt in de Nieuwsflitsen beschreven.

Met elkaar maken we er een goed schooljaar van.

Groep 5

5: meester Joris ma, do, vrij, juf Eveline di/wo

Op woensdagmorgen hebben alle kinderen van groep 5 gym. We gymmen dan van 11.30 tot 12.15 uur in de gymzaal aan de Wassenaerstraat.

Om de week gaan de kinderen zwemmen (op maandag). De kinderen krijgen zwemles van zwemleerkrachten van het Koggenbad in de Goorn.

In de week dat zij niet zwemmen, gymmen zij op vrijdag van 10.45 tot 11.30 uur in de gymzaal.

Elke dinsdag hebben we HVO (humanistisch vormingsonderwijs) van vakleerkracht HVO Margreeth van Diepen.

We werken met de volgende methodes:

* Sociaal emotionele ontwikkeling: De Vreedzame School

* Rekenen en wiskunde: Getal & Ruimte Junior

* Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip

* Technisch lezen: VNL

* Taal: Taal in Beeld

* Spelling: Staal

* Engels : Groove me

* I.P.C.

Groep 6

6: juf Hester ma t/m wo, juf Elisa do/vrij

Op woensdagochtend en vrijdagochtend hebben de kinderen gym. Dit is in de gymzaal in de van Wassenaerstraat.

Elke dinsdag hebben we HVO (humanistisch vormingsonderwijs) van vakleerkracht HVO Margreeth van Diepen.

We werken met de volgende methodes:

* Sociaal emotionele ontwikkeling: De Vreedzame School

* Rekenen en wiskunde: Getal & Ruimte Junior 

* Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip

* Technisch lezen: VNL

* Taal: Taal in Beeld

* Spelling: Spelling in Beeld

* WO: IPC

* Engels: Groove.me

Groep 7

7: meester Sven ma t/m wo en vrij, do juf Ella

 

Op woensdagochtend en vrijdagochtend hebben de kinderen gym. Dit is in de gymzaal in de van Wassenaerstraat.

Elke dinsdag hebben we HVO (humanistisch vormingsonderwijs) van vakleerkracht HVO Margreeth van Diepen.

We werken met de volgende methodes:

* Sociaal emotionele ontwikkeling: De Vreedzame School

* Rekenen en wiskunde: Getal & Ruimte Junior 

* Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip

* Technisch lezen: VNL

* Taal: Taal in Beeld

* Spelling: Spelling in Beeld

* WO: IPC

* Engels: Groove.me

Groep 8

 

8: ma en di om de week juf Ella, di om de week + wo t/m vrij juf Annemieke

Elke dinsdag hebben we HVO (humanistisch vormingsonderwijs) van vakleerkracht HVO Margreeth van Diepen.

We hebben een hamster in de klas. Zij heet Bobby. Samen verzorgen we haar heel goed.

We zijn een heel gezellige groep en werken ook heel hard.

Met elkaar maken we er weer een heel fijn schooljaar van.