panerai watches replicas Basisschool de Kelderswerf

Medezeggenschapsraad

Het doel is ter verbetering van de communicatie tussen ouders en MR geleding. Er kunnen vragen gesteld worden, tips geformuleerd worden t.a.v. het schoolbeleid. Bij het versturen van een mail dient er een correcte vermelding van de afzender te staan en een duidelijke onderwerpaanduiding. De MR vergadert 4 á 5 keer per jaar; uw ingediende vraag wordt op de daarop-volgende MR vergadering als rondvraag ingediend. Afhankelijk van de vraag, kan ter plekke een antwoord worden gegeven of pas op de daaropvolgende vergadering. U krijgt hierover bericht. U kunt ons bereiken via: mr@kelderswerf.nl